Z jakim problemem możesz się udać do detektywa w Gdańsku?

Czym zajmuje się agencja detektywistyczna?

Biuro detektywistyczne czyli inaczej agencja detektywistyczna to siedziba w której stacjonują prywatni detektywi. Zazwyczaj agencja detektywistyczna oferuje usługi na terenie całego kraju, czasami rozszerzając swą działalność na Europę. Odpowiednio wyszkoleni detektywi wykonują swoją pracę nieszablonowo, szybko i skutecznie, stosując się do odpowiednich norm prawnych. Przede wszystkim w ich pracy liczy się dyskrecja. Agencja wykonuje zlecenia dla firm, instytucji jak również osób prywatnych. Każdy klient jest tak samo ważny, a jego zadowolenie jest rekomendacją dla potencjalnych zleceniodawców.

Jakie sprawy są przedmiotem działań detektywa?

Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o zlecanie zadania detektywowi. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem. Ale przez lata działalności tej branży wykształciły się pewne schematy w których detektyw najczęściej się sprawdza. Działania agencji detektywistycznych można podzielić na grupy i działania w ich zakresie. Dla klienta indywidualnego detektyw wykonuje zlecenia w poniższym zakresie.

Sprawy rodzinne:

 • zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych,
 • testy na zdradę,
 • wywiad środowiskowy,
 • ustalanie kontaktów osobistych,
 • obserwacja osób,
 • wykrywanie miejsca pracy w spawach alimentacyjnych,
 • badania DNA,
 • szukanie majątku ukrytego.

Sprawy karne:

 • zbieranie materiałów dowodowych,
 • poszukiwanie świadków,
 • mobbing i molestowanie w pracy.

Poszukiwanie:

 • osób zaginionych i ukrywających się,
 • skradzionego mienia,
 • ustalanie miejsca zamieszkania i pracy.

Wykrywanie kamer i podsłuchów:

 • szukanie miejsc w których mogą być kamery,
 • dezaktywacja wykrytych kamer i podsłuchów,
 • wykrywanie i dezaktywacja GPS.

Dla firm również istnieje szeroki wachlarz działań agencji detektywistycznej. Obejmują one:

 • wywiad gospodarczy,
 • nieuczciwą konkurencję,
 • śledztwa gospodarcze,
 • analiza wiarygodności,
 • weryfikacja pracowników,
 • sprawdzanie przeszłości,
 • weryfikacja dokumentów.

Jak wybrać dobrą agencję detektywistyczną?

Praca detektywa jest regulowana przepisami prawa. Od 2001 r. istnieje ustawa, która reguluje prawa i obowiązki detektywów. Zgodnie z jej wytycznymi aby wykonywać ten zawód niezbędna jest odpowiednia licencja. Może ją wystawić tylko komendant wojewódzki Policji po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów. Aby uzyskać licencję trzeba spełnić warunki również określone w ustawie. Kilka najważniejszych to:

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • wiek ponad 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej ( także brak takich spraw w toku),
 • nienaganna opinia wydana przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji adekwatnego do miejsca zamieszkania potencjalnego detektywa,
 • zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • szkolenie potwierdzone dokumentem w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Gdy wybieramy agencję detektywistyczną powinniśmy sprawdzić przede wszystkim czy posiada odpowiednią licencję. Ponadto ważne są referencje. Nie ma ważniejszej opinii od zdania osób już korzystających z usług danego detektywa czy agencji. Zazwyczaj na stronach internetowych możemy zapoznać się z opiniami i ewentualnymi referencjami. Jeżeli firma działa sprawnie, szybko i niezauważalnie to jest to dobry wybór. Musimy jeszcze jako klient wziąć pod uwagę cennik. Czy to jest wyznacznik? Niekoniecznie. Często za lepszą jakość usług detektywistycznych możemy zapłacić dużo więcej. Inne stawki może mieć detektyw pracujący we Wrocławiu, a inny w mniejszej miejscowości. Coraz więcej agencji na rynku wymusza konkurencyjne ceny z korzyścią dla klienta.

Pamiętać należy, że detektyw to nie policjant ( przynajmniej u nas w Polsce) i nie ma on uprawnień stróża prawa. Nie może stosować środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Obowiązują go takie same przepisy kodeksu karnego jak wszystkich innych obywateli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *