Odkryj Szkołę Podstawową 10 w Gdyni

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni

Szkoła Podstawowa 10 w Gdyni to publiczna placówka edukacyjna, która oferuje kompleksową naukę dla dzieci w wieku szkolnym. W artykule przedstawimy historię i profil szkoły, omówimy kadry nauczycielskie i program nauczania, a także zajrzymy do oferty zajęć pozalekcyjnych i infrastruktury szkoły.

Historia i profil szkoły

Szkoła Podstawowa 10 w Gdyni powstała w 1953 roku i od tamtej pory kształci dzieci w wieku 6-13 lat. Szkoła ma bogate tradycje i jest znana w całym regionie. Profil szkoły opiera się na kształceniu kompetencji społecznych, które są niezbędne w życiu dorosłym. Szkoła kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności i myślenia analitycznego u uczniów.

Kadra nauczycielska i program nauczania

Szkoła Podstawowa 10 w Gdyni zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli, którzy posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Program nauczania jest zgodny z podstawą programową MEN i obejmuje przedmioty takie jak matematyka, język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne i wiele innych. Szkoła oferuje również zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, takie jak warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem czy budowa pozytywnych relacji z innymi osobami.

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Podstawowa 10 w Gdyni oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. W szkole działa szereg kół zainteresowań, takich jak teatr, zespół muzyczny, czy klub sportowy. Szkoła organizuje również wycieczki edukacyjne, obozy sportowe oraz konkursy i turnieje.

Infrastruktura i wyposażenie szkoły

Szkoła Podstawowa 10 w Gdyni posiada nowoczesną infrastrukturę i wyposażenie. Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko sportowe, salę komputerową oraz bibliotekę. Każda klasa jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i tablice interaktywne.

Jak zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej 10 w Gdyni?

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej 10 w Gdyni, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Wymagane dokumenty to kopia aktu urodzenia dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko posiada takie orzeczenie. Po wypełnieniu formularza i dostarczeniu dokumentów, rodzice zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły.

Szkoła Podstawowa 10 w Gdyni to miejsce, gdzie dzieci mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Dzięki wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej i bogatemu programowi nauczania, uczniowie mają możliwość osiągnięcia sukcesów w życiu szkolnym i późniejszym dorosłym życiu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Podstawowej 10 w Gdyni i zapisania dziecka na naukę w tej znakomitej placówce edukacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *