Budżet Obywatelski Gdańsk: Partycypacja Mieszkańców.

close-up photo of assorted coins

Budżet Obywatelski to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących wykorzystania środków publicznych. W Polsce wiele miast decyduje się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, a jednym z nich jest Gdańsk. W tym artykule dowiesz się, czym jest Budżet Obywatelski Gdańsk, jak działa oraz jakie korzyści przynosi mieszkańcom.

Co to jest Budżet Obywatelski Gdańsk?

Budżet Obywatelski Gdańsk to sposób na umożliwienie mieszkańcom miasta decydowania o wykorzystaniu części środków publicznych. Każdego roku mieszkańcy Gdańska mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na projekty związane z różnymi dziedzinami życia, takimi jak kultura, sport, edukacja, czy infrastruktura. Następnie, w głosowaniu, decydują, które z tych projektów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Budżet Obywatelski Gdańsk to sposób na zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków publicznych.

Jak działa Budżet Obywatelski Gdańsk?

Proces Budżetu Obywatelskiego Gdańsk składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest zgłaszanie projektów przez mieszkańców. Projekty te muszą być zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego i mieć określony koszt. Następnie, projekty przechodzą przez proces weryfikacji, czyli sprawdzenia, czy są możliwe do zrealizowania oraz czy ich koszt jest realistyczny. Kolejnym etapem jest głosowanie mieszkańców, którzy wybierają projekty, które zostaną zrealizowane. Po zakończeniu głosowania, wybrane projekty są realizowane przez Urząd Miejski w kolejnym roku budżetowym.

Dlaczego warto brać udział w Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski Gdańsk to sposób na zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystywania środków publicznych. Dzięki temu, mieszkańcy mają wpływ na rozwój swojego miasta i mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty, które uważają za ważne. Ponadto, Budżet Obywatelski to także sposób na budowanie więzi społecznych i działa na rzecz partycypacji obywatelskiej.

Kto może brać udział w Budżecie Obywatelskim?

W Budżecie Obywatelskim Gdańsk mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty indywidualnie lub w grupie. Ważne jest, aby projekty dotyczyły działań publicznych i były zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Jakie projekty można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego?

Do Budżetu Obywatelskiego Gdańsk można zgłaszać projekty z różnych dziedzin, takich jak kultura, sport, edukacja, czy infrastruktura. Projekty muszą być zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego i mieć określony koszt. Przykładowe projekty, które zostały zrealizowane w poprzednich latach to m.in. remonty dróg i chodników, budowa parków linowych, czy organizacja festiwali i koncertów.

Jakie korzyści przynosi Budżet Obywatelski dla mieszkańców Gdańska?

Budżet Obywatelski Gdańsk to sposób na zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących wykorzystywania środków publicznych. Dzięki temu, mieszkańcy mają wpływ na rozwój swojego miasta i mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty, które uważają za ważne. Ponadto, Budżet Obywatelski to także sposób na budowanie więzi społecznych i działa na rzecz partycypacji obywatelskiej. Dzięki temu, mieszkańcy czują się bardziej zaangażowani w życie swojego miasta i mają większe poczucie wpływu na to, co się w nim dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *