Budżet Obywatelski Gdyni: Jak Działają Gminy?

Budżet Obywatelski Gdyni to inicjatywa, która daje mieszkańcom miasta wpływ na wydatki publiczne. To sposób na demokratyzację procesu budżetowego, który zazwyczaj jest zarezerwowany dla wąskiej grupy ekspertów i urzędników. W tym artykule omówimy, jak działa Budżet Obywatelski Gdyni, jakie cele ma i jakie projekty są w nim finansowane.

Co to jest Budżet Obywatelski Gdyni?

Budżet Obywatelski Gdyni to forma partycypacji społecznej polegająca na tym, że mieszkańcy miasta decydują o tym, na co wydawane będą środki publiczne. Każdy, kto ukończył 16 lat i ma zameldowanie w Gdyni, może zgłaszać swoje projekty i głosować na projekty innych uczestników. Budżet Obywatelski Gdyni jest organizowany co roku, a jego wysokość wynosi 6 milionów złotych.

Jakie cele ma Budżet Obywatelski Gdyni?

Głównym celem Budżetu Obywatelskiego Gdyni jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków publicznych. Ponadto, BO ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez realizację projektów, które są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej. BO ma także na celu rozwijanie kultury partycypacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami i władzami lokalnymi.

Jakie projekty mogą być finansowane przez BO?

Projekty, które mogą być finansowane przez Budżet Obywatelski Gdyni, muszą mieć charakter inwestycyjny lub społeczny. Oznacza to, że projekty muszą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Gdyni lub do rozwoju miasta. Przykładowe projekty to remonty ulic, budowa placów zabaw, organizacja imprez kulturalnych, czy też szkoleń i warsztatów dla mieszkańców.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Projekty do Budżetu Obywatelskiego Gdyni mogą zgłaszać mieszkańcy miasta, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdynia. Wszyscy zgłoszeni muszą spełniać określone wymagania, takie jak np. zapewnienie finansowania na etapie realizacji projektu.

Jak przebiega proces głosowania w Budżecie Obywatelskim?

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gdyni odbywa się przez internet lub na specjalnie wyznaczonych punktach głosowania. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat i ma zameldowanie w Gdyni, ma prawo do jednego głosu. Głosowanie trwa kilka tygodni, po czym wyniki są podsumowywane i ogłaszane publicznie.

Jakie są wyniki Budżetu Obywatelskiego Gdyni w ostatnich latach?

W ostatnich latach Budżet Obywatelski Gdyni przyniósł wiele pozytywnych rezultatów. Do tej pory zrealizowano ponad 200 projektów, w tym remonty dróg, budowę placów zabaw, czy też organizację imprez kulturalnych. W 2020 roku na realizację projektów wybranych przez mieszkańców Gdyni przeznaczono 6 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *