Jak wygląda rejestracja jachtu w praktyce?

Od 1 sierpnia 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji jachtów. Krótko mówiąc: jachty używane w celach sportowych lub rekreacyjnych o długości od 7,5 do 24 m powinny być rejestrowane we właściwych związkach sportowych lub w starostwach powiatowych. Działa także specjalny system – REJA24, gdzie takiego zgłoszenia do rejestracji można dokonać samodzielnie. Poniżej znajdziesz krótką…

Read More

O wydziale komunikacji w Gdańsku

O wydziale komunikacji w Gdańsku można powiedzieć wiele. Ten ważny departament jest odpowiedzialny za szeroko pojęte dziedziny komunikacji, w tym za koordynację działań związanych z promocją miasta, zarządzaniem kryzysowym oraz relacjami z mediami. W ramach wydziału działa też Biuro Prasowe, którego zadaniem jest dbanie o wizerunek miasta i informowanie mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach. Działania w ramach wydziału mają na celu zwiększenie zainteresowania Gdańskiem oraz wzmocnienie jego pozycji jako ważnego ośrodka kulturalnego i turystycznego.

Read More