Jak wygląda rejestracja jachtu w praktyce?

Od 1 sierpnia 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji jachtów. Krótko mówiąc: jachty używane w celach sportowych lub rekreacyjnych o długości od 7,5 do 24 m powinny być rejestrowane we właściwych związkach sportowych lub w starostwach powiatowych. Działa także specjalny system – REJA24, gdzie takiego zgłoszenia do rejestracji można dokonać samodzielnie. Poniżej znajdziesz krótką instrukcję wyjaśniającą, jak przebiega obecnie rejestracja jachtu.

1. Obowiązek rejestracji jachtów

2. Gdzie zarejestrować jacht?

3. Ile kosztuje rejestracja jachtu?

Chcąc znaleźć szczegółowe regulacje określające jak przebiega rejestracja jachtu, należy zajrzeć do Ustawy z 12 kwietnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Celem nowych przepisów jest uproszczenie procedur, a także powstrzymanie przenoszenia jachtów do zagranicznych rejestrów.

Obowiązek rejestracji jachtów

W przepisach znajdziemy dokładną charakterystykę jednostki, która będzie podlegała obowiązkowi rejestracji. Są w nich wymienione jachty morskie i śródlądowe o długości do 24 m, minimum 7,5 m, a także jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW. Dotyczy to także jednostek używanych do żeglugi poza Polską, także, gdy ich długość nie przekracza 7,5 m.

Nie ma natomiast konieczności rejestracji jednostki pływającej przeznaczonej wyłącznie do regat i zawodów sportowych, mających klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez związek sportowy. Nie podlega obowiązkowi rejestracji także jednostka napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni oraz deska.

Gdzie zarejestrować jacht?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, wydanie dokumentu rejestracyjnego jest możliwe poprzez kontakt ze starostwem powiatowym oraz Polski Związek Żeglarski. Dane uzyskane w ten sposób zostają wpisane do centralnego, ogólnopolskiego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – REJA24.

Jak zdobyć dokument rejestracyjny? Wiodą do tego dwie drogi.

  • Rejestracja samodzielna

Po założeniu konta w systemie REJA24 wypełnia się wniosek rejestracyjny. W przypadku jachtów długości do 14 m można załączyć oświadczenie o danych technicznych, natomiast w pozostałych przypadkach konieczne jest załączenie skanów dokumentów. Później wystarczy wydrukować potwierdzenie złożenia wniosku uprawniające do korzystania z jednostki przez 30 dni, zanim zostaną dokumenty rejestracyjne wydane.

  • Rejestracja w biurze PZŻ

W tym przypadku wszystkie dane wprowadza pracownik biura, a klient jedynie potwierdza ich zgodność. Po 30 dniach można odebrać właściwy dokument.

Ile kosztuje rejestracja jachtu?

Rejestracja jachtu i wydanie odpowiednich dokumentów to koszt 80 zł. Tyle samo zapłacisz za zmianę danych w rejestrze i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Jeśli jednostka jest już zarejestrowana, a właściciel zmienia jedynie dokument, opłata wyniesie 60 zł.

Zapraszamy na: https://autenti.com/pl/podpisy-elektroniczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *