CKZIU Nr 1 w Gdańsku – Szkoła Zawodowa z Tradycjami

assorted-color lockers

CKZIU Nr 1 w Gdańsku to jedna z najstarszych szkół zawodowych w Polsce. Została założona w 1908 roku i od tamtego czasu rozwija się i zmienia, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Dziś szkoła ta może pochwalić się bogatą historią i ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym.

Historia szkoły i jej rozwój

CKZIU Nr 1 w Gdańsku ma ponad 100-letnią historię. Założona w 1908 roku, pierwotnie nosiła nazwę „Szkoła Przemysłowa”. Początkowo kształciła w zakresie mechaniki i elektrotechniki, ale z czasem oferta edukacyjna została poszerzona o wiele innych zawodów. W latach 30. szkoła ta stała się jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia zawodowego w Polsce. W czasie II wojny światowej szkoła działała podziemnie, a po wojnie została reaktywowana jako „Zawodowa Szkoła Przemysłowa Nr 1”. W latach 60. i 70. szkoła ta przeszła kolejne transformacje, a w 1999 roku otrzymała obecną nazwę – CKZIU Nr 1 w Gdańsku. Dziś szkoła ta jest jedną z najlepszych szkół zawodowych w Polsce, a jej oferta edukacyjna jest bardzo szeroka i dostosowana do potrzeb rynku pracy.

Oferta edukacyjna dla uczniów

CKZIU Nr 1 w Gdańsku oferuje wiele różnych kierunków kształcenia. W ramach szkoły działa wiele różnych oddziałów, w tym m.in. technikum mechaniczne, technikum budowlane, technikum informatyczne, zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła policealna. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata i dostosowana do potrzeb rynku pracy. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w wielu różnych dziedzinach, a po ukończeniu szkoły mają szerokie perspektywy zatrudnienia.

Współpraca z biznesem i rynkiem pracy

CKZIU Nr 1 w Gdańsku bardzo mocno stawia na współpracę z biznesem i rynkiem pracy. Szkoła ta współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, co pozwala na ciągłe dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Współpraca ta jest bardzo owocna i przynosi wiele korzyści zarówno uczniom, jak i pracodawcom. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych, a pracodawcy z kolei zyskują dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Sukcesy uczniów i absolwentów

CKZIU Nr 1 w Gdańsku może pochwalić się wieloma sukcesami swoich uczniów i absolwentów. Uczniowie tej szkoły od lat osiągają bardzo dobre wyniki na różnego rodzaju zawodowych konkursach i olimpiadach. Absolwenci CKZIU Nr 1 w Gdańsku mają bardzo dobre perspektywy zatrudnienia, ponieważ są wykwalifikowanymi pracownikami, posiadającymi praktyczne umiejętności i wiedzę.

Planowane inwestycje i rozwój szkoły

CKZIU Nr 1 w Gdańsku planuje wiele inwestycji i działań mających na celu dalszy rozwój i modernizację szkoły. Planowane są m.in. remonty i modernizacje obiektów szkolnych oraz zakup nowoczesnego sprzętu i narzędzi dydaktycznych. Szkoła ta stawia bardzo mocno na ciągły rozwój, dzięki czemu jest w stanie dostosowywać swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

CKZIU Nr 1 w Gdańsku to jedna z najlepszych szkół zawodowych w Polsce. Dzięki swojej długiej historii i ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym szkoła ta może pochwalić się wieloma sukcesami i osiągnięciami. CKZIU Nr 1 w Gdańsku oferuje wiele różnych kierunków kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, oraz zapewnia mieszkańcom Gdańska i okolic możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na rozwój kariery zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *