XII LO Gdańsk: Liceum z Tradycją i Sukcesami

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Od początku swojego istnienia kładzie duży nacisk na kształcenie i rozwijanie uczniów, co potwierdzają liczne sukcesy absolwentów. W niniejszym artykule przedstawimy historię i genezę szkoły, program nauczania, sukcesy uczniów i absolwentów, kadrę pedagogiczną i wyposażenie szkoły, a także wymagania przy rekrutacji.

XII LO Gdańsk – historia i geneza

XII LO Gdańsk powstało w 1957 roku jako Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. W 1965 roku szkoła otrzymała imię Marii Skłodowskiej-Curie. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na kształcenie na wysokim poziomie, co przyczyniło się do zgromadzenia wokół niej grona nauczycieli z dużą wiedzą i doświadczeniem. Szkoła od samego początku cieszyła się też niesłabnącym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy pochodzą z całego regionu trójmiejskiego.

Program nauczania i oferta edukacyjna

W XII LO Gdańsk prowadzone są klasy o profilu humanistycznym, matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym oraz klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim. Program nauczania opiera się na podstawie programowej MEN, jednak szkoła stawia na rozwijanie umiejętności miękkich uczniów, takich jak kreatywność, asertywność i pracę w grupie. Szkoła oferuje również liczne zajęcia pozalekcyjne, takie jak chór, teatr, zespół szkolny, debaty, kółka przedmiotowe oraz zajęcia sportowe.

Sukcesy uczniów i absolwentów

XII LO Gdańsk może pochwalić się licznymi sukcesami swoich uczniów i absolwentów. Wielu z nich osiąga wysokie wyniki na olimpiadach przedmiotowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Szkoła ma również wiele osiągnięć w konkursach i projektach edukacyjnych. Absolwenci szkoły osiągają doskonałe wyniki na maturze, a także chętnie podejmują studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Kadra pedagogiczna i wyróżnienia

Kadra pedagogiczna XII LO Gdańsk to nauczyciele z dużą wiedzą i doświadczeniem, którzy wykorzystują nowoczesne metody nauczania i stale się doskonalą. Szkoła może pochwalić się wieloma wyróżnieniami przyznawanymi zarówno nauczycielom, jak i uczniom, w tym nagrodami ministerialnymi i stypendiami naukowymi.

Infrastruktura i wyposażenie szkoły

XII LO Gdańsk posiada nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, a także bogato wyposażoną bibliotekę. Szkoła oferuje również dostęp do nowoczesnych technologii, w tym komputerów oraz tablic interaktywnych. Szkoła jest też dobrze zlokalizowana, co ułatwia dojazd uczniom z różnych części miasta.

Rekrutacja i wymagania dla kandydatów

Rekrutacja do XII LO Gdańsk odbywa się na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty, jednak w przypadku klas dwujęzycznych, rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu językowego. Wymagania dla kandydatów to przede wszystkim wysokie wyniki w nauce, a także dobra znajomość języka angielskiego, w przypadku klas dwujęzycznych. Szkoła stawia również na rozwój umiejętności miękkich, takich jak kreatywność i samodzielność.

XII LO Gdańsk to szkoła z ponad 60-letnią tradycją, która od samego początku kładzie duży nacisk na rozwijanie uczniów na wysokim poziomie. Szkoła oferuje bogaty program nauczania oraz wiele zajęć pozalekcyjnych, a także posiada nowoczesne wyposażenie i dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzięki temu wielu uczniów i absolwentów szkoły osiąga znaczące sukcesy na różnych płaszczyznach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *